ZYGMUNT PULSSON OFERUJE

Sesje terapeutyczne na PULSSONIE

Sesje przebiegają według metody Pulsson Therapy a proces terapeutyczny prowadzony jest osobiście przez Zygmunta Pulssona z wykorzystaniem łóżka terapeutycznego PULSSON Ultimate Spire. Program terapii ustalany jest indywidualnie. Częstotliwości ruchu urządzenia i długość pracy dobierane są do osobistego profilu klienta. W zależności od tego, jaka jest zidentyfikowana potrzeba, terapia może koncentrować się na dolegliwościach ciała lub problemach emocjonalnych. Przeczytaj więcej

pierwsza sesja 60 min ____ 240 zł

cena za kolejne sesje
ustalana indywidualnie

w zależności od procesu
terapeutycznego

W celu umówienia się na konsultacje zadzwoń na numer:

Zygmunt Pulsson +48 602 305 215

lub             Napisz

Uzdrawianie relacji osobistych i rodzinnych

Uzdrawianie traum
Kształtowanie świadomego związku z samym sobą
Odczytywanie i porządkowanie pola konstelacji rodzinnej
Komunikacja, role i granice w relacjach
Zamykanie relacji
Pojednania
Celebracja wzajemnej obecności

Kariera i biznes

Świadoma tożsamość, wibracje osobistych talentów
Wizje rozwoju i optymalizacja strategii działania
Sprawdzanie energetycznego oddziaływania projektów
Błyskawiczne fotograficzne rekrutacje
Wglądowe przewidywanie ludzkich zachowań
Ujawnianie ukrytych scenariuszy, przeszkód i wspierających rozwiązań
Energetyczne odczyty pola i oczyszczanie przestrzeni

Zarządzanie organizacją

Odczytywanie kierunku podążania organizacji
Odkrywanie ukrytych scenariuszy
Uporządkowanie ról
Uwalnianie destrukcyjnej konkurencji lub ukrytej agresji
Przywracanie naturalnego porządku w konstelacji zespołu
Uruchamianie przepływu informacji w zespole, energii i motywacji
Uruchamianie indywidualnego potencjału pracowników
Zapobieganie konfliktom, budowanie środowiska współpracy
Zwiększanie efektywności działań organizacji

Warsztaty i szkolenia

Programy zdrowotne

Spotkania i wystąpienia