Szukając życiowych rozwiązań możesz dotrzeć do rozwiązań umysłu,  które uznasz za dobre dla siebie. Możesz też dotrzeć do rozwiązań  kierowanych instynktem czy intuicją, przyjmując je za naturalne, ale możesz też dotrzeć do rozwiązań, które podpowiada ci twoja wyższa świadomość, i to są te rozwiązania, na które najtrudniej jest się zdecydować. Ale wiedz, to są najwłaściwsze rozwiązania.

Zygmunt Pulsson

terapeuta, mentor, trener mentalny

Od 20 lat – od chwili kiedy doświadczył śmierci klinicznej – żyje swoim przeznaczeniem. Dzieli się wiedzą, która pomogła mu odnaleźć zdrowie, własną drogę, potencjał i zrealizować marzenia.  W swojej pracy wykorzystuje zarówno wiele znanych metod – pracę z wglądem, oddechem, ustawienia systemowe, Time Line Therapy, Soulwork, Voice Dialog – jak i autorską metodę Pulsson Therapy na skonstruowanym przez siebie urządzeniu PULSSON. Jest znawcą natury ludzkiej. Dzięki rozwiniętej wrażliwości potrafi odczytywać subtelne informacje i sygnały istotne dla klienta indywidualnego czy też organizacji. Jest nieocenionym doradcą, gdy coś idzie nie tak, a wszystkie inne rozwiązania zawiodły.

Pionier nowej kategorii regeneracji i rozwoju świadomości człowieka

Od 1995 r. zajmuje się zgłębianiem zależności w relacji człowiek – ciało – psychika. Powodem była trwająca 15 lat choroba nerek, stawów, kręgosłupa i nadwaga. Leczenie farmakologiczne nie działało i Zygmunt zaczął szukać pomocy w rozwiązaniach alternatywnych.

W 1997 roku Zygmunt przeżył zawał serca i śmierć kliniczną, co uruchomiło w nim zdolności pozazmysłowego postrzegania rzeczywistości. Od tego czasu jego poszukiwania zwróciły się w kierunku energetycznej koncepcji życia i duchowości człowieka. Zaczął praktykować energetyczne ćwiczenia fizyczne, medytację, ćwiczenia oddechowe oraz trening mentalny. Dolegliwości zaczęły ustępować i na przestrzeni 8 miesięcy stracił 30 kilogramów nadwagi.

Efekty tych działań zapisały się w jego świadomości jako szczególny wzór – wibracja zdrowia jest sumą wibracji ciała i wibracji psychiki, zatem ruch ciała i ruch duszy tworzy esencję życia. Jego własne doświadczenia nakierowały go do odkrycia, że wszystko co żyje pozostaje w nieustannym ruchu i wzajemnych zależnościach.

W 1999 r. w Australii, przed górą Śpiącej Kobiety, Zygmunt podczas medytacji doświadczył wglądu, który ujawnił mu wzorce wibracji harmonizujących energetyczne pole człowieka. To przełomowe doznanie oraz wcześniejsze odkrycia spowodowały u Zygmunta myślenie, że będzie mógł w ten sposób pomagać sobie i innym. Tak powstał fundament dla metody Pulsson Therapy a przekaz „zbuduj łóżko na sprężynach”, który otrzymał wkrótce potem, sprawił, że skonstruował urządzenie PULSSON do pobudzania energii ciała ruchem i do harmonizacji procesów energetycznych na jego fundamentalnym poziomie.

Podczas wieloletniej praktyki terapeutycznej odkrywał nowe zależności pomiędzy stosowanymi na PULSSONIE bodźcami ruchowymi a zmianami zdrowotnymi i wrażeniami psychicznymi. Obserwował jak klienci dostawali więcej energii życiowej i swobody emocjonalnej, wkraczali w nowy wymiar świadomości, kreowali nowe wizje życia, doświadczali kontaktu z duchową istotą istnienia.

Zygmunt został prekursorem nowej kategorii regeneracji i gorącym orędownikiem eksplorowania głębokiego kontaktu z samym sobą.

Oferta

Sesje terapeutyczne na PULSSONIE

Sesje przebiegają według metody Pulsson Therapy a proces terapeutyczny prowadzony jest osobiście przez Zygmunta Pulssona z wykorzystaniem łóżka terapeutycznego PULSSON Ultimate Spire. Program terapii ustalany jest indywidualnie. Częstotliwości ruchu urządzenia i długość pracy dobierane są do osobistego profilu klienta. W zależności od tego, jaka jest zidentyfikowana potrzeba, terapia może koncentrować się na dolegliwościach ciała lub problemach emocjonalnych. Przeczytaj więcej

pierwsza sesja 60 min ____ 240 zł

cena za kolejne sesje
ustalana indywidualnie

w zależności od procesu
terapeutycznego

W celu umówienia się na sesję zadzwoń na numer:

Zygmunt Pulsson +48 602 305 215

lub             Napisz

Uzdrawianie relacji osobistych i rodzinnych

Uzdrawianie traum
Kształtowanie świadomego związku z samym sobą
Odczytywanie i porządkowanie pola konstelacji rodzinnej
Komunikacja, role i granice w relacjach
Zamykanie relacji
Pojednania
Celebracja wzajemnej obecności

Kariera i biznes

Świadoma tożsamość, wibracje osobistych talentów
Wizje rozwoju i optymalizacja strategii działania
Sprawdzanie energetycznego oddziaływania projektów
Wglądowe przewidywanie ludzkich zachowań
Ujawnianie ukrytych scenariuszy, przeszkód i wspierających rozwiązań
Energetyczne odczyty pola

Doradztwo w zarządzaniu energią organizacji

Odczytywanie kierunku podążania organizacji
Odkrywanie ukrytych scenariuszy
Uporządkowanie ról
Uwalnianie destrukcyjnej konkurencji lub ukrytej agresji
Przywracanie naturalnego porządku w konstelacji zespołu
Uruchamianie przepływu informacji w zespole, energii i motywacji
Uruchamianie indywidualnego potencjału pracowników
Zapobieganie konfliktom, budowanie środowiska współpracy
Zwiększanie efektywności działań organizacji

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie zarządzania energią w swojej organizacji napisz do nas:

Warsztaty i szkolenia

Programy zdrowotne

Spotkania i wystąpienia