BADANIA

Badania ze sportowcami

W 2004 roku zostały przeprowadzone badania na grupie kolarzy szosowych KS Szurkowski, po czym metoda PULSSON Therapy została wykorzystana w przygotowaniach kadry narodowej kolarzy przed Mistrzostwami Świata w Madrycie dla przyspieszenia skuteczniejszej regeneracji po wysiłku i osiągania lepszych wyników.

Celem samych badań była analiza dynamiki całkowitego zużycia tlenu, częstości skurczów serca i poziomu mleczanów podczas wysiłku interwałowego i przerwy wypoczynkowej, w której zastosowano dwa sposoby odpoczynku: standardowy i na urządzeniu PULSSON. Po sesji na urządzeniu następowało większe wysycenie krwi tlenem, rytm pracy serca wyrównywał się szybciej. Tym samym zdolność do wysiłku rosła przy kolejnej próbie. Subiektywne odczucia zawodników były opisywane jako relaksujące, odprężające, zmniejszające napięcie mięśniowe i rozluźniające psychicznie.

Badania wykazały zasadność stosowania PULSSONA w sporcie i celowość dalszych analiz

Badania te nadzorował prof.dr hab. Tomasz Gabryś z AWF w Warszawie. Zostały one opublikowane w „Annales Medicine” Akademii Medycznej w Lublinie i zaprezentowane przez Dr Szmaltan-Gabryś podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale w 2005 r.

Analizy kliniczne

Badania prowadzone w 2005 r. przez dr Jacka Giovanoli–Jakubczaka na żywej kropli krwi pod mikroskopem w ciemnym polu widzenia pokazały, że po sesji na urządzeniu PULSSON obraz krwi wykazuje polepszone parametry tlenowe poprzez oddzielenie sklejonych płytek krwi i rozpuszczenie toksyn.

Przed sesją na PULSSONIE:

PULSSON_badania_krew1

PULSSON_badania_krew2

Widoczna rulonizacja komórek krwi i zanieczyszczenia osocza. Komórki są nieregularne i zapadnięte co świadczy o ich małej żywotności. Najczęstsze przyczyny to przewlekłe niedotlenienie, zwiększona ilość wolnych rodników, zakwaszenie, nieprawidłowa dieta.

Po sesji na PULSSONIE:

PULSSON_badania_krew3

 

Obraz krwi u tej samej osoby prawidłowy. Zauważalne są wyraźne zmiany. Krwinki są niezapadnięte, dotlenione, doenergetyzowane. Zanieczyszczenia znikły.

W oparciu o wieloletnie obserwacje autor metody postawił hipotezę, że PULSSON porządkuje potencjały na błonach komórkowych i uruchamia procesy energetyczne mitochondriów, zmuszając je do produkcji energii oraz podziałów prowadzących do tworzenia nowych komórek, a tym samym zatrzymuje procesy starzenia, podobnie jak to się dzieje w przypadku oddziaływania ruchem wirowym na komórki roślin.

Wszystkie badania zostały sfinansowane ze środków własnych. Urządzenie i metoda były prezentowane na targach i konferencjach w Polsce i za granicą oraz licznym gremiom naukowym, m.in. na Uniwersytecie w Poznaniu, AWF w Krakowie i w Katowicach.