Metoda Pulssona polega na stosowaniu określonych ruchów o zmiennej sile, kierunku i kształcie na całe ciało człowieka pozostające w pozycji leżącej. Metoda wykorzystuje zasadę bezwładności i elastyczne zawieszenie urządzenia Pulsson do zmian strukturalnych ciała, masażu narządów wewnętrznych i regulacji przepływu płynów ustrojowych.

Ruch Pulssona

Łóżko Pulssona, dzięki elastycznemu zawieszeniu na sprężynach, jest zdolne wykonywać ruchy o zróżnicowanej charakterystyce – wahadłowe, koliste, grawitacyjne, wibracyjne i łączne w każdej płaszczyźnie. Ruchy te mają zmienną częstotliwość i amplitudę. Działają na ciało jednostajnie w określonych interwałach czasu. To, co wyróżnia Pulssona, to stożkowy ruch falowy, który prowadzi do wielopunktowej przeciwstawnej rotacji ciała.

Inercja i generowanie energii

Zgodnie z zasadą bezwładności, całe ciało człowieka, wszystkie płyny, tkanki i narządy podążają za ruchami Pulssona. Następuje równoważenie się wzajemnych sił układu – bezwładności ciała i ruchu Pulssona. W ten sposób ciało przejmuje energię ruchu i zaczyna generować własną energię, niezbędną do procesów fizjologicznych i psychicznych.

Sprężyna i rozprowadzanie energii

Wygenerowana ruchem energia jest swobodnie rozprowadzana dzięki pozostawaniu człowieka na sprężynowym zawieszeniu Pulssona. Ciało może płynnie sterować swoimi procesami bez zahamowania ze strony podłoża. Elastyczne zawieszenie pomaga ciału w tym procesie, przejmuje i odzwierciedla każdy subtelny ruch ciała, oddech czy puls.

Pozycja ciała

Człowiek na Pulssonie spoczywa w pozycji leżącej na plecach, która jest naturalnym sygnałem do rozluźnienia. Dla zwiększenia efektu drenażu, nogi są lekko uniesione. Całe ciało znajduje podparcie. W tej pozycji rozluźnienie osiągane jest na wszystkich odcinkach ciała jednocześnie, a ruch dociera do najgłębiej położonych tkanek i narządów. Żadna część ciała nie pozostaje obojętna. Bodźce przyjmowane są na poziomie fizycznym i psychicznym.

Metoda Pulssona jest stosowana praktycznie od maja 2000 roku.
Była prezentowana w Polsce i za granicą.

Prezentacje metody i wykłady

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – 7 października 2017 r. Wykład: „Metoda Pulssona w sporcie wyczynowym”, zwiększanie wydolności wysiłkowej, regeneracja powysiłkowa, trening mentalny Prezentacja Metody Pulssona: autor metody Zygmunt Pulsson Opiekun merytoryczny : prof. Marek Kruszewski

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale – 28-30 listopada 2005 r. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” Referat z badań skuteczności oddziaływania Metody Pulssona: Dr Urszula Szmatlan – Gabryś, „Wpływ rodzaju przerwy wypoczynkowej na poziom VO2, HR i LA podczas treningu interwałowego u kolarzy” Prezentacja Metody Pulssona: autor metody Zygmunt Pulsson Przewodniczący seminarium: prof. H. Sozański, prof. T. Ulatowski Organizator Konferencji: Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

Politechnika Częstochowska – 21-22 październik 2004 r. Temat: „Trening sportowy w interdyscyplinarnych badaniach naukowych” Sesja plenarna: prof. dr hab. Tomasz Gabryś – „Nowoczesne technologie w treningu sportowym” Zygmunt Pulsson – prezentacja metody i przedstawienie zdjęć pokazujących zmiany we krwi po zastosowaniu terapii (wyniki badań krwi wykonane metodą mikroskopii w ciemnym polu) Organizator: prof. dr hab. Janusz Szopa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Psychologii – kwiecień 2002 r. Kongres Naukowy Koła Psychologii Społecznej Prezentacja Metody Pulssona: autor metody Zygmunt Pulsson Temat: „ Trans i proces terapeutyczny w oparciu o zintegrowaną metodę pracy z ciałem Pulsson Therapy” Przewodniczacy seminarium: prof. zw. dr hab. Helena Sęk Organizator: Izabela Turbaczewska

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – styczeń 2002 r. Prezentacja Metody Pulssona: autor metody Zygmunt Pulsson Temat: „Pulsson Therapy jako metoda zintegrowanego oddziaływania na pacjenta i możliwości jej zastosowania w lecznictwie” Organizator: dr Andrzej Szczygieł

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – wrzesień 2001 r. Prezentacja Metody Pulssona: autor metody Zygmunt Pulsson Temat: „Pulsson Therapy w procesie zmiany ograniczających przekonań oraz kształtowaniu nowych zachowań” z praktycznym zastosowaniem procesu na kolarzach górskich Grupy Polsat. Organizator: dr Bożena Smolec

Zostań z nami, żeby być na bieżąco