Pulsson_istnieje taki ruch

Podstawą Metody Pulssona jest wynalazek Zygmunta Pulssona – urządzenie terapeutyczne Pulsson. Metoda polega na stosowaniu określonych ruchów o zmiennej sile, kierunku i kształcie na całe ciało człowieka pozostające w pozycji leżącej. Metoda wykorzystuje zasadę bezwładności i elastyczne zawieszenie urządzenia Pulsson do zmian strukturalnych ciała, masażu narządów wewnętrznych i regulacji przepływu płynów ustrojowych.

Ruch Pulssona

Urządzenie Pulsson, dzięki elastycznemu zawieszeniu, jest zdolne wykonywać ruchy o zróżnicowanej charakterystyce – wahadłowe, koliste, grawitacyjne, wibracyjne i łączne w każdej płaszczyźnie. Ruchy te mają zmienną częstotliwość i amplitudę. Działają na ciało jednostajnie w określonych interwałach czasu. To, co wyróżnia urządzenie Pulsso, to piramidalny ruch falowy, który prowadzi do wielopunktowej przeciwstawnej rotacji ciała.

Inercja i generowanie energii

Zgodnie z zasadą bezwładności, całe ciało człowieka, wszystkie płyny, tkanki i narządy podążają za ruchami urządzenia Pulsson. Następuje równoważenie się wzajemnych sił układu – bezwładności ciała i ruchu urządzenia. W ten sposób ciało przejmuje energię ruchu i zaczyna generować własną energię, niezbędną do procesów fizjologicznych i regeneracyjnych.

Autoregulacje i rozprowadzanie energii

Wygenerowana ruchem energia jest swobodnie rozprowadzana dzięki pozostawaniu człowieka na labilnym elastycznym zawieszeniu urządzenia. Ciało może płynnie sterować swoimi procesami bez zahamowania ze strony podłoża. Elastyczne zawieszenie pomaga ciału w tym procesie, przejmuje i odzwierciedla każdy subtelny ruch ciała, oddech czy puls.

Pozycja ciała

Człowiek na urządzeniu Pulsson spoczywa w pozycji leżącej na plecach, która jest naturalnym sygnałem do rozluźnienia. Dla zwiększenia efektu drenażu, nogi są lekko uniesione. Całe ciało znajduje podparcie. W tej pozycji rozluźnienie osiągane jest na wszystkich odcinkach ciała jednocześnie, a ruch dociera do najgłębiej położonych tkanek i narządów. Żadna część ciała nie pozostaje obojętna. Bodźce przyjmowane są na poziomie fizycznym i psychicznym.

Efekty terapeutyczne

Urząd Patentowy - fragment opisu wynalazku

Wykorzystując sprzęt według wynalazku do masażu mającego na celu wzbudzenie ruchu płynów ustrojowych człowieka, a także w przypadku zabiegów masowania narządów wewnętrznych lub uelastyczniania układu kostno-stawowego, okazało się, że skutek został osiągnięty po przyłożeniu znacznie mniejszej siły niż w przypadku wykorzystania tradycyjnych, sztywnych stołów i łóżek, a masowana osoba odczuwała znacznie większy komfort zabiegu.

Równie efektywny okazał się masaż wykonywany bez fizycznego kontaktu masażysty z ciałem osoby masowanej, realizowany poprzez wprowadzanie w ruch jedynie blatu sprzętu terapeutycznego Pulsson. Taki sposób prowadzenia masażu umożliwia zastosowanie napędu elektrycznego, wprowadzającego blat w odpowiedni ruch, a tym samym umożliwia masaż bez udziału masażysty.

Rozwiązanie według wynalazku umożliwiło również prowadzenie masażu osób mających różnego rodzaju schorzenia skóry lub skórę szczególnie wrażliwą, albo ciało o skłonności do obrzęków.

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie jako stół do masażu narządów wewnętrznych, wzbudzania obiegu płynów ustrojowych człowieka, usuwania zatorów powstałych w kanałach limfatycznych i układzie krwionośnym oraz usuwania złogów substancji toksycznych, które nie zostały wydalone z organizmu w efekcie działania naturalnych czynności oczyszczających organizmu, np. z jelita grubego i cienkiego, a także do likwidowania obrzęków i usuwania napięcia mięśniowego. Podobne funkcje mogą być realizowanie według wynalazku w procesie rehabilitacji pacjentów po przebytych chorobach bądź urazach, w szczególności w procesie uelastycznienia układu kostno-stawowego. W przypadku wykorzystania sprzętu według wynalazku jako łóżka do codziennego stosowania, może on dodatkowo doskonale pełnić funkcje relaksacyjne zarówno podczas odpoczynku jak również podczas snu.

Metoda Pulssona jest stosowana od 2000 roku.
Była prezentowana w Polsce i za granicą.

Prezentacje metody i wykłady

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Wykłady: „Pulsson i jego zastosowanie w sporcie wyczynowym”, zwiększanie wydolności wysiłkowej, regeneracja powysiłkowa, trening mentalny. Wykłady z metody: autor metody Zygmunt Pulsson, opiekun merytoryczny wykładów: prof. dr hab. Marek Kruszewski

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale – XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” Referat z badań skuteczności oddziaływania Metody Pulssona: Dr Urszula Szmatlan – Gabryś, „Wpływ rodzaju przerwy wypoczynkowej na poziom VO2, HR i LA podczas treningu interwałowego u kolarzy” Prezentacja Metody Pulssona: autor metody Zygmunt Pulsson Przewodniczący seminarium: prof. H. Sozański, prof. T. Ulatowski Organizator Konferencji: Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

Politechnika Częstochowska – „Trening sportowy w interdyscyplinarnych badaniach naukowych” Sesja plenarna: prof. dr hab. Tomasz Gabryś – „Nowoczesne technologie w treningu sportowym” Zygmunt Pulsson – prezentacja metody i przedstawienie zdjęć pokazujących zmiany we krwi po zastosowaniu terapii (wyniki badań krwi wykonane metodą mikroskopii w ciemnym polu) Organizator: prof. dr hab. Janusz Szopa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Psychologii – Kongres Naukowy Koła Psychologii Społecznej Prezentacja Metody Pulssona: autor metody Zygmunt Pulsson, Temat: „ Trans i proces psychoterapeutyczny w oparciu o zintegrowaną metodę pracy z ciałem Pulsson Therapy” Przewodniczący seminarium: prof. zw. dr hab. Helena Sęk Organizator: Izabela Turbaczewska

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – „Pulsson Therapy jako metoda zintegrowanego oddziaływania na pacjenta i możliwości jej zastosowania w lecznictwie”. Prezentacja Metody Pulssona: autor metody Zygmunt Pulsson, Organizator: dr Andrzej Szczygieł

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – Prezentacja Metody Pulssona: autor metody Zygmunt Pulsson, Temat: „Pulsson Therapy w treningu mentalnym w sporcie. Zmiana ograniczających przekonań oraz kształtowanie nowych zachowań” z praktycznym zastosowaniem procesu na kolarzach górskich Grupy Polsat. Organizator: dr Bożena Smolec

Badania naukoweNCM


Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Gabinet Terapii Pulssona w Nowym Dworze Mazowieckim
Badanie wpływu stosowania Terapii Pulssona na regresję zmian w śródmiąższu płuc w przebiegu zakażenia Covid 19.

Maria Uliasz – lekarz opisujący badanie obrazowe Tomografii Komputerowej – TK1 przed terapią, Marta Dziuba – lekarz opisujący badanie obrazowe Tomografii Komputerowej – TK2 po terapii. Zabiegi fizjoterapeutyczne na Pulssonie: Zygmunt Pulsson – autor metody Pulsson Therapy.

Celem sprawozdania jest wykazanie skuteczności Metody Pulssona w rehabilitacji po przebytym śródmiąższowym zapaleniu płuc w przebiegu zakażenia Covid 19.

MATERIAŁ I METODA

Badaniom poddany został pacjent: mężczyzna w wieku 36-lat o masie ciała 90 kg i wysokości 186 cm.

Rozpoznanie:
Pacjent ze zmianami w śródmiąższu  płuc w przebiegu zakażenia Covid stwierdzonymi w badaniu Tomografii Komputerowej klatki piersiowej (badanie TK1). Pacjent zakończył izolację na początku listopada 2020r.

Wynik badań tomografii komputerowej klatki piersiowej  TK 1 z dnia 10.11.2020, tj. przed Terapią Pulssona
Płuca: dość liczne rozsiane plamiste zagęszczenia mlecznej szyby zlokalizowane szczególnie na obwodzie płatów górnych i w całych płatach dolnych. Niektóre zmiany wykazują cechy organizacji i zaznaczony obraz kamieni brukowych  – szczególnie S6PP I S6PL.
Obraz przemawia za procesem śródmiąższowego wirusowego zapalenia płuc w stadium organizacji w przebiegu Covid 19.

Węzły chłonne w śródpiersiu: niepowiększone
Tchawica i oskrzela: prawidłowo drożne.
Jamy opłucne: bez płynu
Elementy kostne klatki piersiowej: bez zmian
Maria Uliasz – lekarz opisujący badanie TK1

Zastosowana metoda terapii:
Pacjent przeszedł cykl 11 zabiegów Terapii Pulssona na urządzeniu Pulsson od 18.11.2020 do 2.12.2020 roku. Efekt terapeutyczny został zrealizowany dzięki oddziaływaniu ruchem falowym na układ krążeniowo-oddechowy i cały organizm pacjenta. Podczas terapii ciało pacjenta było wprowadzane w określone ruchy urządzeniem terapeutycznym Pulsson, na którym pacjent leży swobodnie na plecach. Urządzenie posiada ruchomą platformę, która w sposób kinetyczny wprowadza ciało w falowe ruchy o odpowiedniej częstotliwości i amplitudzie. Dochodzi do inercyjnego bezdotykowego masażu całego ciała i narządów wewnętrznych: rozluźnień, mobilizacji, drenaży, dotlenienia i regulacji przepływu płynów ustrojowych.
Zygmunt Pulsson  – autor Terapii Pulsson

Wynik badań tomografii komputerowej klatki piersiowej  TK2 z dnia 30.01.2020, po odbyciu serii Terapii Pulssona

Prawie całkowita regresja widocznych w poprzednim badaniu zagęszczeń. Obecnie pozostały resztkowe , bardzo słabo różnicujące się od pozostałego miąższu płucnego dyskretne zagęszczenia typu matowej szyby zlokalizowane wzdłuż pęczków oskrzelowo-naczyniowych w płatach dolnych płuc.

Poza tym jak poprzednio tj.:
Niewielkie zmiany bliznowate w szczytach obu płuc
Węzły chłonne śródpiersia niepowiększone
Tchawica i oskrzela prawidłowo drożne
Jamy opłucne we bez płynu
Nadnercza bez zmian
Elementy kostne ściany klatki piersiowej bez zmian
Marta Dziuba – lekarz opisujący badanie TK2

Akademia Wychowania Fizycznego – Warszawa

Badanie wpływ rodzaju przerwy wypoczynkowej na poziom VO2, HR i LA podczas treingu interwałowego u kolarzy Grupy Szurkowskiego z zastosowaniem urządzenia PULSSON.

Kierownik zespołu badawczego: Prof.dr hab. Tomasz Gabryś (AWF Warszawa), Badania biochemiczne: Dr Urszula Szmatlan – Gabryś (AWF Warszawa), Zabiegi fizjoterapeutyczne na Pulssonie: Zygmunt Pulsson – autor Pulsson Therapy, Wykresy z pomiarów badań wykonał – Arkadiusz Stanula (AWF Katowice), Badania zostały opublikowane w „ANNALES MEDICINE” Akademia Medyczna w Lublinie.Celem podjętych badań była analiza dynamiki całkowitego zużycia tlenu, sumy częstości skurczów serca i poziomu mleczanów, podczas wysiłku interwałowego i przerwy wypoczynkowej, w której zastosowano dwa sposoby odpoczynku: standardowy i Metodę Pulsson Therapy wykonywaną na urządzeniu PULSSON.

Analiza rezultatów badań pokazuje niższe wartości zużycia tlenu i niższy poziom stężenia mleczanu co może wskazywać na zwiększenie efektywności procesów metabolicznych przy stosowaniu metody Pulssona.

Badania wykazały zasadność stosowania PULSSON w sporcie i celowość dalszych dociekań. Badania zostały opublikowane i zaprezentowane przez Dr Szmaltan – Gabryś podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale – 28 – 30 listopada 2005 r.
Instutut Medycyny Hollistycznej – Vega Medica – Warszawa

Badanie wpływu sesji Pulsson Therapy na procesy detoksykacyjne organizmu – Obrazy krwi wykonane zostały mikroskopem z ciemnym polem widzenia Badanie przeprowadził: Dr Jacek Giovanoli – Jakubczak


Fot.1 – Obraz krwi pacjenta przed sesją na Pulssonie.

Widoczna rulonizacja komórek krwi. Najczęstsza przyczyna to:
– przewlekłe niedotlenienie
– zwiększona ilość wolnych rodników,
– zakwaszenie organizmu
– nieprawidłowa dieta Obraz świadczy o małej żywotności komórek.Fot.2 – Kolejny obraz krwi pacjenta przed sesją na Pulssonie.

Widoczne Simplasty (związki bio – chemiczne)
– typowy obraz zaburzeń detoksykacji organizmu, odkładają się najczęściej w stawach i bywają powodem choroby zwyrodnieniowej stawów.Fot.3 – Obraz krwi pacjenta po sesji na Pulssonie.

Obraz krwi prawidłowy. Widać wyraźne zmiany:
– krwinki oddzielone od siebie
– swobodnie przemieszczają się w osoczu
– są dotlenione


Gabinet Terapii Pulssona – Warszawa

Badanie wpływu sesji Pulsson Therapy na regulację ciśnienia tętniczego.

Poniższa tabela pokazuje zmiany zachodzące w pomiarach ciśnienia tętniczego u pacjenta z chorobą wieńcową, poddanego zabiegom na urządzeniu PULSSON. Odczyty pokazują korzystny wpływ Pulssona na uelastycznianie ścian naczyń. Pokazuje to różnica przyrostu ciśnienia pomiędzy pomiarem wykonywanym przed sesją na PULSSON i po jej zakończeniu, w końcowym etapie procesu terapii u badanego, wykonanym na przestrzeni trzech tygodni.

Wskazane obszary zastosowań

Rehabilitacja

– rehabilitacja układu sercowo-naczyniowego
– rehabilitacja układu nerwowego
– rehabilitacja aparatu ruchu
– rehabilitacja zaburzeń psychosomatycznych

Opieka kliniczna

– stymulacja procesów życiowych na OIOM
– zapobieganie następstwom długotrwałego leżenia
– stymulacja czynności układu oddechowego i krążenia u osób w śpiączce

Opieka nad seniorami

– przywracanie sprawności ruchowej
– zapobieganie akinezji i atrofii mięśniowej
– przeciwdziałanie stanom bólowym

Trening sportowy

– zwiększanie parametrów tlenowych i metabolicznych
– przyspieszanie restytucji powysiłkowej
– przyspieszanie procesu wchłaniania odżywek

Trening antystresowy

– regulowanie przewodnictwa nerwowego
– uwalnianie napięć i osiąganie stanu bezpieczeństwa
– uruchamianie dostępu do wyższych funkcji korowych mózgu

Detoksykacja

– przeciwdziałanie zastojom krwi i limfy
– poruszenie i odprowadzenie toksyn
– przyspieszenie procesów przemiany materii

Zostań z nami, żeby być na bieżąco