Metoda Hero Photo

Podstawą metody Pulssona® jest urządzenie terapeutyczne Pulsson® Health Cruiser. Autorem metody i opatentowanego wynalazku jest Zygmunt Pulsson. Metoda polega na stosowaniu określonych ruchów o zmiennej sile, kierunku i kształcie na całe ciało człowieka pozostające w pozycji leżącej. Metoda wykorzystuje zasadę bezwładności i elastyczne zawieszenie urządzenia Pulsson® do zmian strukturalnych ciała, masażu narządów wewnętrznych i regulacji przepływu płynów ustrojowych.

Filary metody Pulssona®

Łóżko do terapii ruchem Pulsson Health Cruiser
Metoda Ruchy Pulsson Photo

Ruch Pulssona®

Urządzenie Pulsson®, dzięki elastycznemu zawieszeniu wykonuje ruchy o zróżnicowanej charakterystyce – wahadłowe, koliste, grawitacyjne, wibracyjne i łączne w każdej płaszczyźnie. Ruchy te mają zmienną częstotliwość i amplitudę. Działają na ciało jednostajnie w określonych interwałach czasu. To, co wyróżnia urządzenie Pulsson®, to piramidalny ruch falowy, który prowadzi do wielopunktowej przeciwstawnej rotacji ciała.

Inercja i generowanie energii

Zgodnie z zasadą bezwładności, ciało człowieka, wszystkie płyny, tkanki i narządy podążają za ruchami Pulssona®. Następuje równoważenie się wzajemnych sił układu – bezwładności ciała i ruchu urządzenia. W ten sposób ciało przejmuje energię ruchu i zaczyna generować energię własną, niezbędną do stymulowania procesów fizjologicznych i psychicznych.

Autoregulacje i rozprowadzanie energii

Po sesji na Pulssonie® odbiorca pozostaje na labilnym elastycznym zawieszeniu urządzenia. Dzięki temu wygenerowana ruchami Pulssona® energia jest swobodnie rozprowadzana. Ciało może płynnie sterować swoimi procesami bez ingerencji ze strony podłoża. Pulsson® w sposób responsywny przejmuje i odzwierciedla każdy subtelny ruch ciała i wspomaga autoregulacje.

Pozycja ciała

Na urządzeniu Pulsson® człowiek spoczywa w pozycji leżącej na plecach. To naturalny sygnał do rozluźnienia. Nogi są lekko uniesione dla zwiększenia efektu drenażu. Całe ciało jest podparte. Stymulacje Pulssonem® docierają nawet do najgłębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych. Bodźce przyjmowane są na poziomie fizycznym i psychicznym. Sesje odbywają się bez dotykania i bez rozbierania pacjenta.

Efekty terapeutyczne i hipotezy

 1. Stosowanie bodźca ruchowego metodą Pulssona® porządkuje potencjały na błonach komórkowych, co jest impulsem do produkowania energii, podziałów komórkowych i wzrostu. Pulsson® wpływa na podtrzymanie procesów życiowych, regenerację i odmłodzenie organizmu.
 2. Poddawanie komórek bodźcom ruchowym powoduje ich dotlenienie i odżywienie. Pulsson®, stymulując procesy oddechowe, powoduje większą wytrzymałość wysiłkową i szybszą regenerację organizmu. Progresywne stosowanie bodźca ruchowego jest doskonałym czynnikiem treningowym.
 3. Pulsson®, pobudzając ruchem receptory, powoduje uwalnianie się związków chemicznych i enzymów, które stymulują metabolizm. Organizm zużywa rezerwy tłuszczowe. Pulsson® wspomaga proces redukcji nadwagi.
 4. Stymulacja bodźcem ruchowym na urządzeniu Pulsson® powoduje wzrost wchłaniania substancji odżywczych i suplementów.
 5. W wyniku działania sił odśrodkowych na tkanki, dochodzi do uelastycznienia i wzmocnienia naczyń krwionośnych. Pulsson® przyspiesza rehabilitację kardiologiczną.
 6. Głębokie poruszenie układu limfatycznego powoduje likwidację zatorów oraz zmusza organizm do wydalania toksyn z miejsc trudno dostępnych. Pulsson® przyspiesza i pogłębia proces oczyszczania organizmu. Pulsson® jest bezinwazyjną metodą oczyszczania limfatycznego.
 7. Poruszenie płynów ustrojowych prowadzi do stymulacji wszystkich narządów wewnętrznych. Pulsson® tworzy środowisko w którym uruchamiają się biologiczne, naturalne siły witalne organizmu, umożliwiające szybkie uzyskanie stanu równowagi organizmu. Pulsson® wzmacnia odporność, uruchamia procesy autoregulacji i samouzdrawiania organizmu.
 8. Płyny, poruszone ruchem umożliwiają przepływ substancji i informacji między komórkami, w wyniku czego następuje pobudzenie transmisji sygnałów. Pulsson® uruchamia nowe prioprioreceptywne wzorce doznań i organizuje nowe ścieżki neuronowe. Pulsson® wspomaga rehabilitację neurologiczną.
 9. Odpowiednio zadana częstotliwość ruchu umożliwia szybki relaks i dostęp do głębszej świadomości i zasobów psychiki człowieka. Pulsson® może służyć do pracy nad psychiką np. w treningu mentalnym.

Urząd Patentowy - fragment opisu wynalazku

Wykorzystując sprzęt według wynalazku do masażu mającego na celu wzbudzenie ruchu płynów ustrojowych człowieka, a także w przypadku zabiegów masowania narządów wewnętrznych lub uelastyczniania układu kostno-stawowego, okazało się, że skutek został osiągnięty po przyłożeniu znacznie mniejszej siły niż w przypadku wykorzystania tradycyjnych sztywnych stołów i łóżek, a masowana osoba odczuwała znacznie większy komfort zabiegu.

Równie efektywny okazał się masaż wykonywany bez fizycznego kontaktu masażysty z ciałem osoby masowanej, realizowany poprzez wprowadzanie w ruch jedynie blatu sprzętu terapeutycznego Pulsson. Taki sposób prowadzenia masażu umożliwia zastosowanie napędu elektrycznego, wprowadzającego blat w odpowiedni ruch, a tym samym umożliwia masaż bez udziału masażysty.

Rozwiązanie według wynalazku umożliwiło również prowadzenie masażu osób mających różnego rodzaju schorzenia skóry lub skórę szczególnie wrażliwą, albo ciało o skłonności do obrzęków. Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie jako stół do masażu narządów wewnętrznych, wzbudzania obiegu płynów ustrojowych człowieka, usuwania zatorów powstałych w kanałach limfatycznych i układzie krwionośnym oraz usuwania złogów substancji toksycznych, które nie zostały wydalone z organizmu w efekcie działania naturalnych czynności oczyszczających organizmu, np. z jelita grubego i cienkiego, a także do likwidowania obrzęków i usuwania napięcia mięśniowego. Podobne funkcje mogą być realizowanie według wynalazku w procesie rehabilitacji pacjentów po przebytych chorobach bądź urazach, w szczególności w procesie uelastycznienia układu kostno-stawowego. W przypadku wykorzystania sprzętu według wynalazku jako łóżka do codziennego stosowania, może on dodatkowo doskonale pełnić funkcje relaksacyjne zarówno podczas odpoczynku jak również podczas snu.

Prezentacje i wykłady

Metoda Pulsson Rezentacje I Wyklady Photo

Metoda Pulssona® jest stosowana od 2000 roku.
Była prezentowana w Polsce i za granicą.

Metoda Pulsson AWF Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Temat: „Pulsson i jego zastosowanie w sporcie wyczynowym” okazjonalne wykłady dla studentów rehabilitacji o metodzie Pulssona, zwiększaniu wydolności wysiłkowej, regeneracji powysiłkowej, treningu mentalnym
Prelegent: Zygmunt Pulsson.
Organizator: prof. dr hab. Marek Kruszewski

Metoda Pulsson COS Spala

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Temat: „Wpływ rodzaju przerwy wypoczynkowej na poziom VO2, HR i LA podczas treningu interwałowego u kolarzy” referat z badań skuteczności oddziaływania metody Pulssona
Prelegenci: dr Urszula Szmaltan–Gabryś, Zygmunt Pulsson
Przewodniczący konferencji: prof. H. Sozański, prof. T. Ulatowski
Organizatorzy: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

Metoda Pulsson Politechnika Czestochowska

Konferencja Naukowa „Trening sportowy w interdyscyplinarnych badaniach naukowych” Politechnika Częstochowska
Temat: „Nowoczesne technologie w treningu sportowym”
Prelegenci: prof. dr hab. Tomasz Gabryś, Zygmunt Pulsson
Organizator: prof. dr hab. Janusz Szopa

Metoda Pulsson Uniwersytet AM Poznan

Konferencja Naukowa Koła Psychologii Społeczne
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat: „Trans i proces psychoterapeutyczny w oparciu o zintegrowaną metodę pracy z ciałem Pulsson Therapy”
Wykład i praktyczny pokaz rozwiązania problemu zgłoszonego przez klienta
Prelegent: Zygmunt Pulsson
Przewodniczący kongresu: prof. zw. dr hab. Helena Sęk
Organizator: Izabela Turbaczewska

Metoda Pulsson AWF Krakow

Konferencja Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Temat: „Pulsson Therapy jako metoda zintegrowanego oddziaływania na pacjenta i możliwości jej zastosowania w lecznictwie”
Prelegent: Zygmunt Pulsson
Organizator: dr Andrzej Szczygieł

Metoda Pulsson AWF Katowice

Badania wysiłkowe kolarzy Grupy Polsat
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Temat: „Pulsson Therapy w treningu mentalnym w sporcie” prezentacja metody i praktyczny pokaz zmiany przekonań zawodników w celu osiągania wyższych rezultatów
Prelegent: Zygmunt Pulsson
Organizator: dr Bożena Smolec

Badania naukowe

Metoda Pulsson Nowodworskie Centrum Medyczne+Gabinet Pulssona

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
Gabinet Terapii Pulssona® w Nowym Dworze Mazowieckim

Badanie wpływu stosowania Terapii Pulssona® na regresję zmian w śródmiąższu płuc w przebiegu zakażenia Covid 19. Maria Uliasz – lekarz opisujący badanie obrazowe Tomografii Komputerowej – TK1 przed terapią, Marta Dziuba – lekarz opisujący badanie obrazowe Tomografii Komputerowej – TK2 po terapii. Zabiegi fizjoterapeutyczne na Pulssonie®: Zygmunt Pulsson – autor metody Pulsson® Therapy.

Celem sprawozdania jest wykazanie skuteczności Metody Pulssona® w rehabilitacji po przebytym śródmiąższowym zapaleniu płuc w przebiegu zakażenia Covid 19.

MATERIAŁ I METODA
Badaniom poddany został pacjent: mężczyzna w wieku 36-lat o masie ciała 90 kg i wysokości 186 cm.

Rozpoznanie:
Pacjent ze zmianami w śródmiąższu płuc w przebiegu zakażenia Covid stwierdzonymi w badaniu Tomografii Komputerowej klatki piersiowej (badanie TK1). Pacjent zakończył izolację na początku listopada 2020r.

Wynik badań tomografii komputerowej klatki piersiowej TK 1 z dnia 10.11.2020, tj. przed Terapią Pulssona®
Płuca: dość liczne rozsiane plamiste zagęszczenia mlecznej szyby zlokalizowane szczególnie na obwodzie płatów górnych i w całych płatach dolnych. Niektóre zmiany wykazują cechy organizacji i zaznaczony obraz kamieni brukowych – szczególnie S6PP I S6PL.Obraz przemawia za procesem śródmiąższowego wirusowego zapalenia płuc w stadium organizacji w przebiegu Covid 19.
Węzły chłonne w śródpiersiu: niepowiększone Tchawica i oskrzela: prawidłowo drożne. Jamy opłucne: bez płynu Elementy kostne klatki piersiowej: bez zmian.
Maria Uliasz – lekarz opisujący badanie TK1

Zastosowana metoda terapii:
Pacjent przeszedł cykl 11 zabiegów Terapii Pulssona® na urządzeniu Pulsson® od 18.11.2020 do 2.12.2020 roku. Efekt terapeutyczny został zrealizowany dzięki oddziaływaniu ruchem falowym na układ krążeniowo-oddechowy i cały organizm pacjenta. Podczas terapii ciało pacjenta było wprowadzane w określone ruchy urządzeniem terapeutycznym Pulsson®, na którym pacjent leży swobodnie na plecach. Urządzenie posiada ruchomą platformę, która w sposób kinetyczny wprowadza ciało w falowe ruchy o odpowiedniej częstotliwości i amplitudzie. Dochodzi do inercyjnego bezdotykowego masażu całego ciała i narządów wewnętrznych: rozluźnień, mobilizacji, drenaży, dotlenienia i regulacji przepływu płynów ustrojowych. Zygmunt Pulsson – autor Terapii Pulssona®

Wynik badań tomografii komputerowej klatki piersiowej TK2 z dnia 30.01.2020, po odbyciu serii sesji Terapii Pulssona®
Prawie całkowita regresja widocznych w poprzednim badaniu zagęszczeń. Obecnie pozostały resztkowe ,bardzo słabo różnicujące się od pozostałego miąższu płucnego dyskretne zagęszczenia typu matowej szyby zlokalizowane wzdłuż pęczków oskrzelowo-naczyniowych w płatach dolnych płuc. Poza tym jak poprzednio tj.: Niewielkie zmiany bliznowate w szczytach obu płuc Węzły chłonne śródpiersia niepowiększone Tchawica i oskrzela prawidłowo drożne Jamy opłucne we bez płynu Nadnercza bez zmian Elementy kostne ściany klatki piersiowej bez zmian Marta Dziuba – lekarz opisujący badanie TK2

Metoda Pulsson AWF Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego – Warszawa

Badanie wpływ rodzaju przerwy wypoczynkowej na poziom VO2, HR i LA podczas treingu interwałowego u kolarzy Grupy Szurkowskiego z zastosowaniem urządzenia PULSSON®. Kierownik zespołu badawczego: Prof.dr hab. Tomasz Gabryś (AWF Warszawa), Badania biochemiczne: Dr Urszula Szmatlan – Gabryś (AWF Warszawa), Zabiegi fizjoterapeutyczne na urządzeniu Pulsson®: Zygmunt Pulsson – autor Pulsson® Therapy, Wykresy z pomiarów badań wykonał – Arkadiusz Stanula (AWF Katowice), Badania zostały opublikowane w „ANNALES MEDICINE” Akademia Medyczna w Lublinie.

Celem podjętych badań była analiza dynamiki całkowitego zużycia tlenu, sumy częstości skurczów serca i poziomu mleczanów, podczas wysiłku interwałowego i przerwy wypoczynkowej, w której zastosowano dwa sposoby odpoczynku: standardowy i Metodę Pulsson® Therapy wykonywaną na urządzeniu PULSSON®.

Analiza rezultatów badań pokazuje niższe wartości zużycia tlenu i niższy poziom stężenia mleczanu co może wskazywać na zwiększenie efektywności procesów metabolicznych przy stosowaniu metody Pulssona®.

Badania wykazały zasadność stosowania urządzenia PULSSON® w sporcie i celowość dalszych dociekań. Badania zostały opublikowane i zaprezentowane przez Dr Szmaltan – Gabryś podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale – 28 – 30 listopada 2005 r.

Metoda Pulsson Vega Medica

Instutut Medycyny Hollistycznej – Vega Medica – Warszawa

Badanie wpływu sesji Pulsson® Therapy na procesy detoksykacyjne organizmu – Obrazy krwi wykonane zostały mikroskopem z ciemnym polem widzenia Badanie przeprowadził: Dr Jacek Giovanoli – Jakubczak

Metoda Pulsson Vega Medica Photo 1

Fot.1 – Obraz krwi pacjenta przed sesją na Pulssonie® Widoczna rulonizacja komórek krwi. Najczęstsza przyczyna to: – przewlekłe niedotlenienie – zwiększona ilość wolnych rodników, – zakwaszenie organizmu – nieprawidłowa dieta Obraz świadczy o małej żywotności komórek.

Metoda Pulsson Vega Medica Photo 2

Fot.2 – Kolejny obraz krwi pacjenta przed sesją na Pulssonie® Widoczne Simplasty (związki bio – chemiczne) – typowy obraz zaburzeń detoksykacji organizmu, odkładają się najczęściej w stawach i bywają powodem choroby zwyrodnieniowej stawów.

Metoda Pulsson Vega Medica Photo 3

Fot.3 – Obraz krwi pacjenta po sesji na Pulssonie® Obraz krwi prawidłowy. Widać wyraźne zmiany: – krwinki oddzielone od siebie – swobodnie przemieszczają się w osoczu – są dotlenione

Metoda Pulsson Gabinet Pulssona

Gabinet Terapii Pulssona® - Warszawa

Badanie wpływu sesji Pulsson® Therapy na regulację ciśnienia tętniczego. Poniższa tabela pokazuje zmiany zachodzące w pomiarach ciśnienia tętniczego u pacjenta z chorobą wieńcową, poddanego zabiegom na urządzeniu Pulsson®. Odczyty pokazują korzystny wpływ Pulssona® na uelastycznienie ścian naczyń. Pokazuje to różnica przyrostu ciśnienia pomiędzy pomiarem wykonanym przed sesją na Pulsson® i po jej zakońćzeniu, w końcowym etapie procesu terapii u badanego, wykonanym na przestrzeni trzech tygodni.

Spektrum zastosowań

Pulsson® Rehabilitacja

 • rehabilitacja układu sercowo-naczyniowego
 • rehabilitacja układu nerwowego
 • rehabilitacja aparatu ruchu
 • rehabilitacja zaburzeń psychosomatycznych

Pulsson® Trening sportowy

 • zwiększanie parametrów tlenowych i metabolicznych
 • przyspieszanie restytucji powysiłkowej
 • przyspieszanie procesu wchłaniania odżywek

Pulsson® Opieka nad seniorami

 • przywracanie sprawności ruchowej
 • zapobieganie akinezji i atrofii mięśniowej
 • przeciwdziałanie stanom bólowym

Pulsson® Opieka kliniczna

 • stymulacja procesów życiowych na OIOM
 • zapobieganie następstwom długotrwałego leżenia
 • stymulacja czynności układu oddechowego i krążenia u osób w śpiączce

Pulsson® Trening antystresowy

 • regulowanie przewodnictwa nerwowego
 • uwalnianie napięć i osiąganie stanu bezpieczeństwa
 • uruchamianie dostępu do wyższych funkcji korowych mózgu

Pulsson® Detoksykacja

 • przeciwdziałanie zastojom krwi i limfy
 • poruszenie i odprowadzenie toksyn
 • przyspieszenie procesów przemiany materii