Nota prawna

PULSSON – Zygmunt Pulsson udostępnia stronę internetową do osobistego użytku wszystkich użytkowników tej strony. Można pobierać materiały ze strony internetowej w celach niekomercyjnych i osobistych z zastrzeżeniem, że nie będą one rozpowszechniane. Nie można rozpowszechniać, modyfikować, kopiować, wprowadzać do ponownego użytku, przekazywać lub używać treści tej strony do celów handlowych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia PULSSON – Zygmunt Pulsson. Dotyczy to tekstu, obrazów, materiałów audio oraz wideo.

Poniższe warunki, łącznie z zastrzeżeniami prawnymi odnośnie strony internetowej mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej strony. Korzystając z tej strony akceptujesz warunki jej korzystania.

Prawa autorskie

Metoda Pulssona oraz wszystkie materiały na stronie internetowej są chronione przez prawa autorskie chyba, że stwierdzono inaczej, i nie mogą być wykorzystane bez otrzymania pisemnej zgody od PULSSON – Zygmunt Pulsson, w tym przez osoby trzecie zaangażowane w konstrukcję strony internetowej.

Linki z innych stron internetowych

PULSSON – Zygmunt Pulsson nie sprawdził wszystkich stron internetowych, które mają połączenie z tą stroną, i nie może ponosić odpowiedzialności za treść, politykę bezpieczeństwa czy funkcjonowanie stron poza tą stroną internetową, nawet jeśli prowadzą do niej linki. Powyższa klauzula ma również zastosowanie do stron internetowych, które można odwiedzić za pośrednictwem tej strony.

Ograniczenie odpowiedzialności

Cała treść tej strony internetowej jest dostarczona “jako wyświetlana”, bez gwarancji, jawnej czy domniemanej.

PULSSON – Zygmunt Pulsson nie może ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie czy incydentalne szkody wynikające z dostępu do strony internetowej.

PULSSON – Zygmunt Pulsson nie ponosi odpowiedzialności i nie rekompensuje szkód, w tym wywołanych przez wirusy, powstałych w komputerze użytkownika lub innego rodzaju własności na skutek dostępu do strony internetowej lub transferu materiałów, danych, tekstu, obrazów, materiału wideo lub dźwięku z tej strony internetowej.

Pobrane materiały oraz pytania i odpowiedzi, a także uczestnictwo w konkursach i ankietach.

PULSSON – Zygmunt Pulsson nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczone na serwerze. PULSSON – Zygmunt Pulsson zastrzega prawo do użycia materiałów bez otrzymania wynagrodzenia. W tym przypadku przedstawione materiały służące do konkursów, ankiet i innych aktywności związanych ze stroną internetową należą do PULSSON – Zygmunt Pulsson, który może dowolnie je używać.

Dane osobiste

Dane, takie jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, które zostaną do nas przesłane, będą używane zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie “Polityka prytwatności”.

Nowelizacja warunków

PULSSON – Zygmunt Pulsson może zmienić warunki w dowolnym czasie przy uaktualnianiu tej strony. Użytkownik strony jest zobowiązany do przestrzegania tych zmian i dlatego odwiedzaj regularnie tę stronę w celu zapoznania się z warunkami.

Zostań z nami, żeby być na bieżąco