Wiedza, pojęcia, terminy

Ruch, synchronizacja, zdrowie
Jeżeli zrozumiemy zasady synchronizacji układów, bo za tym się kryją prawa fizyczne, to będziemy zupełnie inaczej podchodzić do medycyny. Medycyna będzie bardziej holistyczna. Będziemy rozumieli, że jeśli coś nie zagrało, to że coś nie chce się synchronizować w organizmie. Będziemy szukali przyczyny braku synchronizacji, którą będzie można odnaleźć bardzo daleko od miejsca które cierpi.

Synchronizacja to równoczesność – koordynacja w czasie, co najmniej dwóch zjawisk lub procesów. Dążenie do równoległego, niezależnego ich przebiegu, skoordynowanego w czasie lub do jednoczesnego ich zakończenia. Synchronizacja to doprowadzenie dwóch lub więcej zjawisk, procesów, czynności do zgodności ich przebiegu w czasie.

Piramidalny ruch falowy Pulssona®
Kluczowy ruch opatentowanego urządzenia Pulsson® stosowany w terapii Pulssona® do synchronizacji procesów psycho-fizjologicznych człowieka.

Piramidalny ruch ze względu na stożkowy kształt ruchu i stopniowalność jego właściwości i wyzwalanej energii w ciele.

Piramidalny również ze względu na stopniowalną aktywność poznawczą człowieka od podstawowej cielesnej, do psychicznej i duchowej zdolności poznawania siebie, dobra i piękna.

Piramidalny Ruch Pulssona® to powód zmiany w sposobie myślenia o nas samych, to zaproszenie do nowej jakości życia. Piramidalny ruch Pulssona® to impuls, który uruchamia nie tylko fundamentalną energię życiową i synchronizację układów, ale również naturalną ludzką potrzebę rozwoju.

Pola morficzne podobnie jak inne pola znane fizyce, stanowią strefy wpływów ulokowane w czasie i przestrzeni, zarówno wokół systemów, które organizują, jak w nich samych. Działają na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa, ograniczając lub kształtując wrodzony indeterminizm systemów znajdujących się pod ich wpływem.

Bioenergia
Słowo „bioenergia” pochodzi od greckich słów bios (życie) i energos (aktywny).
Żyjemy i poruszamy się w polu energii. Każda komórka naszego ciała jest otoczona energią. Cała sieć komórek odgrywa rolę miniaturowej sieci umożliwiającej transfer informacji wpływających na struktury i funkcje naszego ciała fizycznego. Stanowi również więź pomiędzy naszym fizycznym, emocjonalnym i duchowym bytem. Najprościej mówiąc bioenergia to energia życia, podstawowa substancja, która wszystkim istotom żywym (ludziom, zwierzętom, roślinom) daje siłę do funkcjonowania. Bioenergię posiadają tylko żywe istoty, choć zazwyczaj nie są tego świadome.

Medycyna i psychologia energetyczno-informacyjna
Kiedy uznasz postrzeganie świata w kategoriach energii i jej zależności, wtedy zrozumiesz, że koncepcja energetycznego uzdrawiania człowieka daleko wykracza poza naukowe definicje i metody leczenia. Dlatego terapia za pomocą synchronizacji potencjałów energetycznych człowieka ma podstawowe znaczenie i nieocenioną pomoc w zakresie rozpoznawania i terapii chorób, szczególnie tych, których przyczynę trudno wskazać.

Synchronizacja bioenergetyczna metodą Pulssona®
jest terapeutycznym oddziaływaniem na pole bioenergetyczne człowieka decydujące o właściwym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Oddziałuje na cały organizm i subtelne kanały energii, meridiany, aurę, czakry i pole morficzne zawierające wszelki ładunek energetyczno-informacyjny i przyczynowy. Synchronizacja bioenergetyczna prowadzi do zgodności bio-procesów życiowych i umożliwia organizmowi odzyskać spójną całość i zdrowie.

Aura
Aura jest emanacją pola energetycznego, które otacza wszystko co żyje i istnieje. Aura wokół ciała stanowi część każdej komórki i jest zapisem całej życiowej energii, w jej najmniej uchwytnych przejawach. Odzwierciedla ona naszą osobowość, myśli, emocje, tryb życia, pokazuje stan naszego umysłu, ciała i duszy. Jest również odbiciem nas samych, zachowującym dokładny opis naszej przyszłości, przeszłości i teraźniejszości.

Czakry to ośrodki energetyczno-psychiczne w ciele. Są to miejsca, gdzie krzyżuje się wiele kanałów energetycznych (nadi) i gromadzi się energia prana. Ośrodki te odbierają, magazynują i promieniują energią o wibracji właściwej dla swojej funkcji, która konieczna jest do życia istot żywych. Świadomość czakr i związana z nimi praktyka prowadzi do zdrowia, rozwoju wewnętrznego i duchowego wyzwolenia.