Pulsson® - Przełomowa technologia dla odrodzenia człowieka
Jest taki ruch, który ożywia ciało, uwalnia emocje i koi ducha, to trójwymiarowy Piramidalny Ruch Falowy Pulssona®, ruch najgłębszej regeneracji, ponownego odrodzenia i młodości. Jest taki ruch, zacznij od 15 minut.
Pulsson® został stworzony dla Ciebie przez człowieka, który sam bardzo go potrzebował

Pulsson® został zaprojektowany z myślą o tych, którzy pragną w szybki sposób odzyskać energię życiową, wewnętrzny spokój, harmonię i zdrowie.
Został zbudowany przez człowieka, który sam bardzo go potrzebował, dlatego możesz mieć pewność, że Pulsson® jest przeznaczony dla Ciebie i powstał z myślą o realnych potrzebach i wyzwaniach codzienności.

Pulsson® to innowacyjne podejście, które przynosi przełom w dziedzinie fizjoterapii, psychoterapii poprzez ciało oraz w naukach o duchowości.

W dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie stres, pośpiech, dezinformacja, ból emocjonalny i fizyczny są powszechne, Pulsson® oferuje możliwość szybkiego przywrócenia równowagi życiowej poprzez regulacje procesów fizjologicznych, uwolnienie emocjonalne i samoświadomość.

Umysł potrzebuje odpuścić
Emocje potrzebują odetchnąć
Ciało potrzebuje odżyć

W takim celu zostały zaprojektowane odpowiednie sesje na urządzeniu terapeutycznym Pulsson®

Pulsson® Energia Ciała - sesja 15 min i 30 min
Pulsson® Uwolnienie Emocji - sesja 30 min
Pulsson® Ekspansja Umysłu - sesja 45 min
Pulsson® Podłączenie do pola Ducha - sesja 60 min
Pulsson® Sesje Wglądowe z autorem metody


Wszystkie sesje odbywają się bez dotykania i bez rozbierania

Poznaj Metodę Pulsson® - Body Sync & Spirit Hook-up

Podstawą metody Pulssona® jest urządzenie terapeutyczne Pulsson®.
Autorem metody i opatentowanego wynalazku jest Zygmunt Pulsson.
Metoda polega na stosowaniu określonych ruchów o zmiennej sile, kierunku i kształcie na całe ciało pozostające w pozycji leżącej. Metoda wykorzystuje zasadę bezwładności i elastyczne zawieszenie urządzenia Pulsson® do zmian strukturalnych ciała, masażu narządów wewnętrznych i regulacji przepływu płynów ustrojowych. Efekty wykorzystuje się w fizjoterapii, psychoterapii poprzez ciało, do synchronizacji układów, harmonizacji procesów zdrowotnych i osiągania poszerzonej świadomości.

Wszystkie ruchy Pulssona® prowadzą do zdrowia
Kluczowy ruch Pulssona® - Piramidalny Ruch Falowy

Piramidalny Ruch Falowy to kluczowy ruch w Metodzie Pulssona® do synchronizacji procesów fizjologicznych i psychicznych człowieka. Ruch ten wprowadza ciało w kilku-punktową rotację przeciwstawną.

Nazwa Piramidalny Ruch Falowy pochodzi od stożkowego kształtu ruchu, stopniowanej energii wyzwalanej w ciele i kolejności następujących po sobie procesów.

Piramidalny Ruch Falowy, również ze względu na rosnącą aktywność poznawczą człowieka, od podstawowej cielesnej do psychicznej i duchowej możliwości poznawania siebie, doświadczania dobra cielesnego i psychicznego.

Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® to powód zmiany w sposobie myślenia o nas samych, to zaproszenie do nowej jakości życia możliwej dzięki misternej technologii. To impuls, który uruchamia nie tylko fundamentalną energię życiową i synchronizację układów, ale również naturalną ludzką potrzebę rozwoju autonomicznej inteligencji duchowej i samoświadomości.

Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® - ruch, który dostarcza fundamentalnej energii życiowej i synchronizuje ciało

Pulsson® w naturalny sposób ruchem o zmiennym kierunku, częstotliwości i kształcie, rozluźnia najgłębsze struktury ciała, dokonuje masażu narządów wewnętrznych, reguluje przepływ płynów ustrojowych, stymuluje czynności układu hormonalnego, oddechowego i krążenia, normalizuje procesy neurologiczne.

Pulsson®, to jedyne takie rozwiązanie na świecie. Nasze urządzenie terapeutyczne Pulsson® uzyskało miano wynalazku i zostało opatentowane.

Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® porządkuje potencjały na błonach komórkowych, jest dla komórek impulsem do produkowania energii, wpływa na procesy tlenowe i metaboliczne, podtrzymuje procesy życiowe, regeneruje i odmładza organizm. Tego rodzaju sesje nazywamy Pulsson® Body Sync i są one ukierunkowane na pracę z ciałem fizycznym i przygotowują do dalszego procesu terapeutycznego.

Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® powoduje również głębokie uwolnienie emocjonalne, wprowadza w stan bezpieczeństwa i pozwala na znajdowanie nowych rozwiązań spoza dotychczasowej percepcji. W kolejnym etapie dochodzi do eksplorowania obszarów duchowości autonomicznej, docieranie do Pola Ducha - nieograniczonej przestrzeni, źródłowej inteligencji tworzenia i uzdrawiania.

Niebagatelnym atutem jest to, że odbiorcy sesji Pulssona® nie są dotykani i nie muszą się rozbierać. Nie zdajemy sobie sprawy jak duża grupa ludzi rezygnuje z zabiegów, właśnie z powodów estetycznych, osobistych czy też kulturowych. Pulsson® tę przeszkodę wyeliminował skutecznie.

Pożegnaj się z bolesnym Ja
Wróć do swojego życia

Zygmunt Pulsson

,,Ostateczną przestrzenią w której dochodzi do pełnej integracji ciała, emocji i umysłu, gdzie doświadczamy uzdrowienia jest przestrzeń Ducha. Tę przestrzeń współczesnemu człowiekowi otwiera dzisiaj urządzenie Pulsson® i jego Piramidalny Ruch Falowy".

Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® - ruch, który dostraja ciało, emocje i umysł do pola Ducha

Od tysięcy lat ludzie wiedzieli, że odpowiedni ruch leczy ciało i odpręża psychikę, a kiedy spokojny umysł łączy się w ruchu z ciałem, wtedy uwalniane są emocje, traumy i ból. Przychodzi uzdrowienie. Otwiera się przestrzeń Ducha, przestrzeń źródłowej tożsamości i osobistej mocy.

Dzisiaj takie najgłębsze doznanie umożliwia Piramidalny Ruch Falowy Pulssona®, który synchronizuje procesy psycho-fizyczne i przynosi ulgę, dostraja umysł do pola duchowości autonomicznej człowieka.

Duch człowieka to pierwiastek ożywiający ciało, rzeczywistość umysłową i emocjonalną. Zapewnia zdolności poznawcze i rozwojowe. Tworzy naszą tożsamość i jej atrybuty.

Trwała relacja z naszym Duchem uzdrawia ciało i przywraca porządek umysłowy. Koncentruje naszą uwagę na celowości w działaniu, rozpoznawaniu priorytetów i wartości moralnych. Wynosi nas poza pole bolesnego Ja. Pozwala odzyskać zdrowie, harmonię i piękno.

Pulsson® - ucieleśniona świadomość, połączenie i uzdrowienie

Pulsson® Body Sync & Spirit Hook-up to całkowicie naturalny i świadomy proces doznawania siebie i integrowania poszczególnych pól świadomości.

Poznaj "Model pola świadomości i zdrowia człowieka w polu przestrzeni"

Kolejność procesu synchronizacji ciała i dostrajania umysłu do pola Ducha

- Kładziesz się na Pulssonie®
- Poddajesz się ruchom Pulssona®
- Pozbywasz się napięć z ciała
- Uwalniasz uwięzione emocje
- Odzyskujesz energię życiową
- Wychodzisz poza ego i czas
- Umysł opuszcza projekcje
- Żegnasz bolesne Ja
- Podłączasz się

Sesje zaczynają od procesu Pulsson® Body Sync i zmierzają do Pulsson® Spirit Hook-up

Pulsson® - nowa jakość doznania

Podczas sesji na Pulssonie® człowiek spoczywa w pozycji leżącej na plecach, całe ciało jest podparte. Inteligentne, ruchome urządzenie terapeutyczne Pulsson® porusza i współpracuje z ciałem człowieka. Z każdym ruchem stymulacje docierają do najgłębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych przynosząc ulgę i zdrowie. Bodźce przyjmowane są na poziomie komórkowym i psychicznym.

W zależności od czasu trwania sesji terapeutycznej, Pulsson® najpierw synchronizuje funkcje ciała, by kolejno uwolnić emocje, poszerzyć percepcję umysłu, uzdrowić bolesne Ja.

Pulsson® pozwala doznać egzystencjalnej ponadczasowej Jedni, nadać życiu sens. Nazywamy to podłączeniem do Pola Ducha, Pulsson® - Spirit Hook-up.

Pulsson® - fizjosynchronizacja i psychosynchronizacja

Synchronizacja to równoczesność, doprowadzenie co najmniej dwóch zjawisk lub procesów do równoległego, skoordynowanego ich przebiegu w czasie.

Jeżeli zrozumiemy, że dyskomfort czy też choroba jest wynikiem braku synchronizacji procesów przebiegających w ciele, w umyśle i emocjach, to będziemy gotowi szukać przyczyn braku tej synchronizacji i choroby, w miejscach znacznie oddalonych od tych miejsc, które cierpią. Będziemy też gotowi uznać rozwiązania zapisane głęboko w odległej historii człowieka, znane tylko jego Duchowi.

Pulsson® - przebieg sesji

1 – Wprowadzenie
Delikatne ruchy łagodnie wprowadzają ciało w stan relaksu. Ciało przyzwyczaja się do nowych bodźców, podąża za ruchem Pulssona®, rozluźnia się i przygotowuje do etapu zmiennych oscylacji.
2 – Oscylacja
Zmieniające się ruchy i wibracje stymulują ciało. Uruchamiają wszystkie układy funkcjonalne. Uwalniają napięcia emocjonalne znanego i nieznanego pochodzenia. Rozłączają połączenia łańcucha psychosomatycznego.
3 – Mobilizacja piramidalnym ruchem falowym
Piramidalny ruch falowy dociera i pobudza najgłębsze struktury ciała. Komórki dostają impuls do produkowania energii. Następuje regulowanie przewodnictwa nerwowego. Ciało pulsuje energią a psychika może wejść w świadomy fit-trans i komunikować się z podświadomością.
4 – Synchronizacja
Zatrzymanie Pulssona® pozwala fizycznie odczuć harmonizowanie się procesów fizycznych, psychicznych i energetycznych. W tym stanie ciało samo w inteligentny sposób steruje zasobami pobudzonej energii, kierując ją tam, gdzie najbardziej jej potrzebuje. Następuje wzmocnienie połączenia świadomości z ciałem, zwiększają się zdolności sensualne.
5 – Relaksacja
Łagodne, falujące ruchy pozwalają ciału przyswoić efekt niezwykłych doznań lekkości, pustki, czasem niebytu, będący powodem uwolnienia wszelkich napięć. Osiągamy wtedy stan bezpieczeństwa. Możliwe staje się dostęp do wyższych funkcji korowych mózgu i znajdowanie rozwiązań spoza dotychczasowej percepcji.
6 – Integracja
Ciało i psychika integrują nowe doświadczenie. Świadomość poznała swój nowy wymiar, nową perspektywę i stan istnienia, rozwija się inteligencja duchowa.
7 – Podłączenie do Ducha
Docieranie do pola duchowego, nieograniczonej przestrzeni, źródłowej tożsamości, inteligencji tworzenia i uzdrawiania. Możliwe staje się rozwijanie rzadko spotykanych umiejętności parapsychicznych, zdolności wykraczających poza klasyczne postrzeganie zmysłowe.
8 – Celebrowanie istnienia
Doznawanie błogości bytu

Higiena
- brak obciążeń kontaktowych i higienicznych
Bezkontaktowy, bezbolesny masaż ruchami Pulssona® pozwala zachować płynność i powtarzalność. Pulsson® wprowadza zasadniczą zmianę w sposobie pracy z ciałem. Zdecydowanie zmniejsza obciążenia kontaktowe i zagrożenia higieniczne.

Intymność
- bez dotykania, bez rozbierania
Nie bagatelnym atutem jest to, że pacjenci nie są dotykani i nie muszą się rozbierać. Chyba nie zdajemy sobie sprawy jak duża grupa pacjentów rezygnuje z zabiegów terapeutycznych właśnie z powodów estetycznych czy też kulturowych. Pulsson® tę przeszkodę wyeliminował skutecznie.

Pulsson® - dziedzictwo historii uzdrawiania

Troszczymy się o Państwa zdrowie od 24 lat. Jednak Pulsson® to nie tylko dzisiejsze urządzenie terapeutyczne i metoda, to także wielowiekowa historia ludzkiego zaangażowania w rozwój i poprawę jakości życia.

Przywilej dostarczenia ludziom najgłębszej regeneracji w możliwie najkrótszym czasie od samego początku towarzyszył konstruowaniu urządzenia Pulsson®.
To dzięki przekazom najstarszej sztuki uzdrawiania, sprawdzonej wiedzy medycznej i nowoczesnej myśli technicznej, powstało i zostało opatentowane urządzenie terapeutyczne Pulsson®.

Pulsson® jest spadkobiercą i innowacyjnym kontynuatorem szlachetnej sztuki uzdrawiania.