W stronę życia
Jest rok 1997. Czterdziestoletni Zygmunt Pulsson, otyły, schorowany mężczyzna, który porusza się o kulach, dostaje zawału i w karetce, w drodze do szpitala, przeżywa śmierć kliniczną. Kiedy odzyskuje świadomość, postanawia zupełnie odmienić swoje życie. Zamyka dobrze prosperującą firmę i rozpoczyna poszukiwania nowej drogi życia.

Poszukiwania
Zygmunt Pulsson diametralnie zmienia styl życia. Codziennie ćwiczy, zmienia nawyki żywieniowe, pracuje z oddechem, medytuje. Na przestrzeni pół roku zrzuca 30 kilogramów. Efekty wyznaczają mu cel - dalszą pomoc sobie i ludziom takim, jak on. Studiuje fizjologię i nowoczesne metody psychoterapeutyczne. Kończy Studium Naturalnych Metod Leczenia. Uczy się od mistrzów. Zostaje certyfikowanym terapeutą pracy z ciałem, psychiką i oddechem. W 1999 roku podczas terapeutycznego treningu w Australii doznaje objawienia.

Eureka
Zygmunt Pulsson odkrywa istnienie piramidalnego ruchu falowego, który jest kluczowym ruchem o uzdrawiającym działaniu dla funkcji życiowych. Swoje odkrycie wciela w życie i konstruuje ruchome urządzenie terapeutyczne Pulsson®, unikalne na skalę światową. Opracowuje własną metodę pracy – terapię ruchem falowym Pulssona® i w 2000 roku otwiera w Warszawie pierwszy gabinet.

Prezentacje Metody Pulssona® w środowisku naukowym
Kolejne lata to dla Zygmunta Pulssona czas pełnej satysfakcji pracy z pacjentami oraz czas prezentacji wynalazku gremiom naukowym na licznych kongresach i konferencjach. Zostają zapoczątkowane badania, których wyniki potwierdzają stawiane hipotezy i zachęcają do dalszej pracy i badań.

Pulsson® w sporcie wyczynowym
Po nawiązaniu współpracy z kolarzami szosowymi, Zygmunt Pulsson pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Gabrysia z AWF w Warszawie, prowadzi z grupą Szurkowskiego badania pod kątem przyspieszenia restytucji powysiłkowej. W 2005 roku uczestniczy w przygotowaniach kadry narodowej w kolarstwie szosowym kobiet do Mistrzostw Świata w Madrycie.

Mamy patent na zdrowie
W 2008 roku Urząd Patentowy RP uznaje urządzenie terapeutyczne Pulsson® za wynalazek. Posiadając ochronę prawną, Zygmunt Pulsson rozpoczyna prace nad poszerzaniem zakresu możliwości terapeutycznych urządzenia.

Nowa perspektywa dla zdrowia
Urządzenie wraz z metodą Pulsson® Therapy, stanowi obecnie podstawę bezdotykowego, inercyjnego masażu, rehabilitacji i psychoterapii. Posiadając bogate doświadczenie na bazie wielu tysięcy przeprowadzonych sesji, Zygmunt Pulsson udoskonala swoje urządzenie do tego stopnia, że staje się ono niezależne od swojego twórcy.