Pulsson® - Body Sync & Spirit Hook-up
Pożegnaj bolesne Ja
Wróć do swojego życia
Warunki Ducha

- Kładziesz się na Pulssonie®
- Pozbywasz się napięć z ciała
- Uwalniasz zawieszone emocje
- Odzyskujesz energię życiową
- Wychodzisz poza ego i czas
- Umysł opuszcza projekcje
- Ciało uwalnia emocje
- Żegnasz bolesne Ja
- Podłączasz się

Pulsson® Sesje

Pulsson® Body Energy
Pulsson® Energia Ciała
- sesja 15 min / 60 zł
- sesja 30 min / 90 zł

- Rozluźnianie mięśni i stawów
- Łagodzenie napięć i bólu
- Zwiększanie ruchomości i ujędrnianie ciała
- Uelastycznianie naczyń krwionośnych
- Zwiększanie nasycenia krwi tlenem
- Uruchamianie mikrokrążenia
- Regeneracja komórkowa
- Generowanie energii, rewitalizacja i odmłodzenie
- Usprawnianie krążenie limfy
- Drenowanie i likwidacja obrzęków kończyn dolnych
- Usuwanie metabolitów i toksyn
- Pobudzanie do rozprowadzania kolagenu i elastyny
- Stymulowanie układu hormonalnego
- Wzmacnianie efektów treningowych
- Zwiększanie zdolności wchłaniania odżywek
- Wzrost zdolności wysiłkowych

Pulsson® Emotion Release
Pulsson® Uwolnienie Emocji
- sesja 30 min / 90 zł

- Rozluźnianie ciała
- Wychodzenie ze strefy stresu
- Uwalnianie emocji i traum będących skutkiem presji i manipulacji
- Uwalnianie zawieszonych emocji wpływających na funkcje i wygląd ciała
- Łagodzenie napięć spowodowanych utajoną autoagresją
- Usuwanie napięć nieznanego pochodzenia skumulowanych w ciele
- Rozłączanie powiązań łańcucha psycho-somatycznego
- Osiąganie stanu bezpieczeństwa

Pulsson® Mind Expansion
Pulsson® Ekspansja Umysłu
- sesja 45 min / 150 zł


- Pobudzenie energii ciała
- Uwolnienie emocjonalne
- Wprowadzanie w stan relaksu
- Harmonizowanie pracy mózgu
- Regulowanie przewodnictwa nerwowego
- Kształtowanie świadomej obecności
- Wzmacnianie połączenia świadomości z ciałem
- Uruchamianie dostępu do wyższych funkcji korowych mózgu
- Rozwijanie zdolności kreatywnych
- Znajdowanie nowych rozwiązań spoza dotychczasowej percepcji

Pulsson® Spirit Hook-up
Pulsson® Podłączenie do Ducha
- sesja 60 min / 180 zł


- Wszystko zaczyna się od rozluźnień i pobudzenia energii ciała na urządzeniu Pulsson®. Odpływają napięcia i myśli. Ten wolny stan może wprowadzić Cię w nowy wymiar istnienia: bez lęku, bólu, ograniczeń, konieczności i projekcji. Możesz przekroczyć dotychczasowe granice linearnego myślenia i wkroczyć w rzeczywistość duchową, duchowość autonomiczną, wielowymiarową i ponadczasową, stać się czystą przestrzenią i doznać błysku olśnienia. Możesz dotknąć też czegoś więcej, swojej najgłębszej istoty istnienia. Możliwe też jest dotarcie do źródłowej inteligencji stworzenia, która powołuje w Twoim życiu wszystko i ma zdolności absolutnego uzdrawiania. Tylko od Ciebie zależy na co jesteś gotów, na co dasz zgodę, jaką masz intencję i jak daleko podążysz. To jest sesja akceptacji procesu będącego tajemnicą. To jest Twoje osobiste zaproszenie dla Twojego Ducha i prośba o to, co jest teraz najlepsze dla Ciebie.

Możliwy proces Pulsson® Spirit Hook-up - Podłączenie do Ducha
- Wychodzenie poza świadomość Bolesnego Ja o ograniczonej świadomości i zdrowiu
- Doświadczanie jakości Świadomego Ja takich jak: radość, spokój, wdzięczność, miłość, zdrowie
- Rozwijanie inteligencji duchowej, wrażliwości ponadzmysłowej uwalniającej wzorce i lęki
- Odkrywanie Pola Duszy, przeznaczenia i optimum możliwości osobistego życia i rozwoju
- Docieranie do Pola Ducha, nieograniczonej przestrzeni, źródłowej inteligencji tworzenia i uzdrawiania

Pulsson® - Sesje Specjalne
- Sesje specjalne prowadzone są przez Zygmunta Pulssona i oparte są na czystych fenomenach, które jawią się w świadomości odbiorcy. Sesja specjalna zmierza do dookreślenia, opisania i poznania ujawniającej się treści zjawiska i "ujrzenia realności rzeczy" w celu projektowania pozytywnej zmiany, nowych kompetencji i zachowań.

Duch - pierwiastek życia

Duch człowieka to pierwiastek ożywiający ciało, rzeczywistość umysłową i emocjonalną. Zapewnia zdolności poznawcze i rozwojowe. Tworzy naszą tożsamość, naturę i jej atrybuty.

Relacja z naszym Duchem uzdrawia ciało i przywraca porządek umysłowy. Koncentruje naszą celowość w działaniu, nadawaniu znaczeń i moralności. Wynosi nas poza pole bolesnego Ja.

W przestrzeni Ducha można odzyskać siebie, swoją tożsamość, szatę duszy i świętą twarz człowieka, twarz spokoju i piękna.

Ruch - energia życiowa, sprawność, piękno

Wszystko co żyje pozostaje w ciągłym ruchu. Ciało w ruchu tworzy pęd i wir życia.

Dzięki obudzonej energii życiowej człowiek zachowuje zdrowie, uwalnia emocje i doznaje poruszenia duszy.

Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® - aktywator energii życiowej i Ducha

Od tysięcy lat ludzie wiedzieli, że odpowiedni ruch leczy ciało i odpręża psychikę, a kiedy łagodny umysł łączy się w ruchu z ciałem, wtedy ciało uwalnia traumy, emocje i ból. Następuje zjednoczenie ciała, umysłu i emocji, które przynosi spokój, lekkość i uniesienie. To połączenie otwiera przestrzeń ludzkich tęsknot, poznania celu i przeznaczenia. Otwiera się przestrzeń Ducha, wyższej wiedzy, uzdrowienia i nieskończonych możliwości.

Można tego doznać podążając za ruchem, który też ma naturę nieskończoności. W taki właśnie ruch wprowadza człowieka urządzenie Pulsson® i jego Piramidalny Ruch Falowy.

Wynalazek Pulsson® - "Klejnot Życia"

Pulsson® to przełom w dziedzinie fizjopsychologii, przekroczone granice dotychczasowych rozwiązań na rzecz zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka.

Pulsson® w naturalny sposób, ruchem o zmiennym kierunku, częstotliwości i kształcie, rozluźnia najgłębsze struktury ciała, dokonuje masażu narządów wewnętrznych, reguluje przepływ płynów ustrojowych, stymuluje czynności układu hormonalnego, oddechowego i krążenia, normalizuje procesy neurologiczne.

Porządkuje potencjały na błonach komórkowych, jest dla komórek impulsem do produkowania energii, wpływa na procesy tlenowe i metaboliczne, podtrzymuje procesy życiowe, regeneruje i odmładza organizm.

Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® powoduje uwolnienie emocjonalne, wprowadza w stan bezpieczeństwa i pozwala na znajdowanie nowych rozwiązań spoza dotychczasowej percepcji. Pozwala na docieranie do Pola Ducha, nieograniczonej przestrzeni, źródłowej inteligencji tworzenia i uzdrawiania.

Sesje na Pulssonie® odbywają się bez rozbierania i bez dotykania.

Wszystkie ruchy Pulssona® prowadzą do zdrowia
Piramidalny Ruch Falowy Pulssona® - wir energii życiowej i świadomości

To kluczowy ruch w Metodzie Pulssona® do synchronizacji procesów fizjologicznych i psychicznych człowieka. Ruch ten wprowadza ciało w kilku-punktową rotację przeciwstawną.

Nazwa "Piramidalny ruch falowy" pochodzi od stożkowego kształtu ruchu działającego na człowieka, stopniowanej energii wyzwalanej w ciele i kolejności następujących po sobie procesów.

Piramidalny, również ze względu na stopniowalną aktywność poznawczą człowieka, od podstawowej cielesnej do psychicznej i duchowej, możliwość poznawania siebie, doznawania dobra i piękna.

Piramidalny Ruch Pulssona® to powód zmiany w sposobie myślenia o nas samych, to zaproszenie do nowej jakości życia możliwej dzięki misternej technologii. To impuls, który uruchamia nie tylko fundamentalną energię życiową i synchronizację układów, ale również naturalną ludzką potrzebę rozwoju autonomicznej inteligencji duchowej i samoświadomości.

Pulsson® - fizjo i psycho synchronizacja

Synchronizacja to równoczesność, doprowadzenie co najmniej dwóch zjawisk lub procesów do równoległego, skoordynowanego ich przebiegu w czasie.

Jeżeli zrozumiemy, że dyskomfort czy też choroba jest wynikiem braku synchronizacji procesów przebiegających w ciele, w umyśle i emocjach, to będziemy gotowi szukać przyczyn braku tej synchronizacji i choroby, w miejscach znacznie oddalonych od tych miejsc, które cierpią. Będziemy też gotowi uznać rozwiązania zapisane głęboko w odległej historii człowieka, znane tylko jego Duchowi.

Pulsson®, to jedyne takie rozwiązanie na świecie. Nasze urządzenie terapeutyczne Pulsson® uzyskało miano wynalazku i zostało opatentowane.

Pulsson® - nowa jakość doznania

Podczas sesji na Pulssonie® człowiek spoczywa w pozycji leżącej na plecach, całe ciało jest podparte. Inteligentne, ruchome urządzenie współpracuje z ciałem człowieka. Z każdym ruchem Pulssona® jego stymulacje docierają do najgłębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych przynosząc ulgę i zdrowie. Bodźce przyjmowane są na poziomie fizycznym i psychicznym.

W zależności od czasu trwania sesji terapeutycznej, Pulsson® najpierw synchronizuje funkcje ciała, by kolejno uwolnić emocje, poszerzyć percepcję umysłu, uzdrowić bolesne Ja. Pulsson® pozwala doznać fizyczno-psychicznej jedni, duchowego połączenia i nadać życiu sens.

Sesje na Pulssonie® odbywają się bez rozbierania i bez dotykania.

Pulsson® - przebieg sesji

1 – Wprowadzenie
Delikatne ruchy łagodnie wprowadzają ciało w stan relaksu. Ciało przyzwyczaja się do nowych bodźców, podąża za ruchem Pulssona®, rozluźnia się i przygotowuje do etapu zmiennych oscylacji.
2 – Oscylacja
Zmieniające się ruchy i wibracje stymulują ciało. Uruchamiają wszystkie układy funkcjonalne. Uwalniają napięcia emocjonalne znanego i nieznanego pochodzenia. Rozłączają połączenia łańcucha psychosomatycznego.
3 – Mobilizacja piramidalnym ruchem falowym
Piramidalny ruch falowy dociera i pobudza najgłębsze struktury ciała. Komórki dostają impuls do produkowania energii. Następuje regulowanie przewodnictwa nerwowego. Ciało pulsuje energią a psychika może wejść w świadomy fit-trans i komunikować się z podświadomością.
4 – Synchronizacja
Zatrzymanie Pulssona® pozwala fizycznie odczuć harmonizowanie się procesów fizycznych, psychicznych i energetycznych. W tym stanie ciało samo w inteligentny sposób steruje zasobami pobudzonej energii, kierując ją tam, gdzie najbardziej jej potrzebuje. Następuje wzmocnienie połączenia świadomości z ciałem, zwiększają się zdolności sensualne.
5 – Relaksacja
Łagodne, falujące ruchy pozwalają ciału przyswoić efekt niezwykłych doznań lekkości, pustki, czasem niebytu, będący powodem uwolnienia wszelkich napięć. Osiągamy wtedy stan bezpieczeństwa. Możliwe staje się dostęp do wyższych funkcji korowych mózgu i znajdowanie rozwiązań spoza dotychczasowej percepcji.
6 – Integracja
Ciało i psychika integrują nowe doświadczenie. Świadomość poznała swój nowy wymiar, nową perspektywę i stan istnienia, rozwija się inteligencja duchowa.
7 – Podłączenie do Ducha
Docieranie do pola duchowego, nieograniczonej przestrzeni, źródłowej tożsamości, inteligencji tworzenia i uzdrawiania. Możliwe staje się rozwijanie rzadko spotykanych umiejętności parapsychicznych, zdolności wykraczających poza klasyczne postrzeganie zmysłowe.
8 – Celebrowanie istnienia
Doznawanie błogości bytu

Higiena
- brak obciążeń kontaktowych i higienicznych
Bezkontaktowy, bezbolesny masaż ruchami Pulssona® pozwala zachować płynność i powtarzalność. Pulsson® wprowadza zasadniczą zmianę w sposobie pracy z ciałem. Zdecydowanie zmniejsza obciążenia kontaktowe i zagrożenia higieniczne.

Intymność
- bez dotykania, bez rozbierania
Nie bagatelnym atutem jest to, że pacjenci nie są dotykani i nie muszą się rozbierać. Chyba nie zdajemy sobie sprawy jak duża grupa pacjentów rezygnuje z zabiegów terapeutycznych właśnie z powodów estetycznych czy też kulturowych. Pulsson® tę przeszkodę wyeliminował skutecznie.

Pulsson® - ucieleśniona świadomość

Pulsson® Spirit Hook-up to całkowicie naturalny i świadomy proces doznawania siebie i zintegrowania poszczególnych pól świadomości.

Poznaj "Model pola świadomości i zdrowia człowieka w polu przestrzeni"

Pulsson® - dziedzictwo historii uzdrawiania

Troszczymy się o Państwa zdrowie od 24 lat. Jednak Pulsson® to nie tylko dzisiejsze urządzenie terapeutyczne i metoda, to także wielowiekowa historia ludzkiego zaangażowania w rozwój i poprawę jakości życia.

Przywilej dostarczenia ludziom najgłębszej regeneracji w możliwie najkrótszym czasie od samego początku towarzyszył konstruowaniu urządzenia Pulsson®.
To dzięki przekazom najstarszej sztuki uzdrawiania, sprawdzonej wiedzy medycznej i nowoczesnej myśli technicznej, powstało i zostało opatentowane urządzenie terapeutyczne Pulsson®.

Pulsson® jest spadkobiercą i innowacyjnym kontynuatorem szlachetnej historii uzdrawiania.